BHP
CZYTAJ WIĘCEJ
yty w XV w. przez nieznanego drukarza do wypełnienia tekstem próbnej książki. Pięć wieków później zaczął być używany
DOKUMENTY
CZYTAJ WIĘCEJ
V w. przez nieznanego drukarza do wypełnienia tekstem próbnej książki. Pięć wieków później zaczął być używany
home mail

Skład komisji zakładowej wybrany w dniu 23.02. 2018r. na

Walnym Zebraniu Delegatów MOZ NSZZ „Solidarność”  KWK „Bielszowice”  

na  kadencję 2018-2022r.                

       

 

 KOMISJA ZAKŁADOWA 

 

Nazwisko    Imię   Funkcja
Kuźnicki   Grzegorz     Przewodniczący Związku
Wrana   Juliusz   wiceprzewodniczący, sekretarz
Nosal   Stanislaw   wiceprzewodniczący, skarbnik
Stańczyk   Paweł   członek Prezydium
Tompalski   Miroslaw   członek Prezydium 
Franke   Krystyna   członek Komisji Zakładowej
Krempuła   Andrzej   -
Krempuła   Artur   -
Krzos   Waldemar   -
Kusz   Janusz   -
Paszek   Damian   -
Maciejok   Dariusz   -
Smetaniuk   Krzysztof   -
Staroń   Marcin   -
Wilk   Adrian   -
Wojak   Rafał   -